Hur du arbetar med text i din sitebuilder

 

Textmaterial hanterar du i vår Sitebuilder med widgetar för textparagrafer. I dessa har du knappar som du möjligen känner igen från ordbehandlare och många andra program, för kursiv stil, numrerade listor m.m. I denna guide visar vi hur du kommer igång och vi beskriver de olika valen.

Guide

1. Om du inte redan har ett textstycke att arbeta med, börja med att dra in en paragraf-widget. Du hittar den under Lägg till innehåll. Klicka, dra och släpp den på sidan där du vill ha den. Platsen där du kan lägga den kommer att markeras antingen med en blå, tunn linje eller som i detta exempel ett blått stycke. Endast där kan du placera din widget.

 

 

2. En ny textwidget innehåller från start den klassisk exempeltexten lorem ipsum som trycksättare har använt i århundraden. Klicka i texten för att ta fram textverktyget.

 

 

3. Textredigeraren har ett antal olika val. Vi går här igenom dessa ett och ett.

 

  • </>. För redigering av HTML-kod. Detta är för den avancerade användaren. Du kan här ändra den så kallad HTML-koden som är resultatet av olika val du gör, som fetstil m m. Du kan även lägga till annan kod, med vissa begränsningar. Klicka på knappen igen för att växla tillbaka till det normala redigeringsläget.
  • STIL. För att ändra stil för stycket där du just nu har textmarkören.
  • A+ och A-. För att ändra textstorlek för stycket där du just nu har textmarkören.
  • Nästa fyra ikoner avser justering för stycket där du just nu har textmarkören.
  • B, I och T. Fetstil, kursiv stil respektive överstruken text. Detta gäller text som du just nu har markerat, eller från och med att du väljer stilen; klicka igen för att återgå till normaltext.
  • Punktlista resp. Numrerad lista. Enklast är att skriva ett par rader, markera dessa och sedan välja listtyp. Fortsätter du nu skriva fylls listan på. Du behöver inte skriva numren; uppräkning av talet för den numrerade listan sker automatiskt.
  • Länk. För att skapa en länk av text som du just nu har markerat.
  • Bild. För att infoga bild. Kolla även vår guide för hur du lägger en text runt en bild.
  • A och A. För att välja textfärg respektive bakgrundsfärg för den text som du just nu har markerat.


4. När du är nöjd, glöm så klart inte att spara! Som alltid, välj Förhandsgranskning eller Publicera för att se resultatet.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in Lämna en kommentar.
Powered by Zendesk