Какво се случва, ако се отправи оферта във финалната фаза на търга?

Ако се получи оферта, когато остават по-малко от 5 минути до края на търга, времето автоматично се удължава с още 5 минути.

Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk